Klub KROPLA

INFORMACJE O KLUBIE

Klub Kropla przeznaczony jest dla uczennic szkoły podstawowej w wieku 10 - 13 lat, a także gimnazjalistek.

Kluby są projektami edukacyjnymi ukierunkowanymi na integralne wychowanie i prowadzącymi do spójności życia. Ich działanie polega na organizacji zajęć pozaszkolnych, które uzupełniają formację otrzymywaną w rodzinie i w szkole. Kluby współpracując z rodzicami wspierają rodzinę w zadaniu wychowawczym. Kluby poświęcają szczególną uwagę formacji dziewcząt zarówno pod względem ludzkim, jak i duchowym. Rozwijają w nich cechy przyczyniające się do harmonijnego rozwoju osobowości. Przekazują wartości takie jak przyjaźń, szacunek, duch sportowy, hojność, umiłowanie porządku, itp. Starają się uczyć je stałości, dostrzegania potrzeb innych, odpowiedzialności, szacunku dla wartości oraz odważnego pokonywania przeszkód i trudności życiowych.

Za działalność formacyjną odpowiedzialność ponosi Opus Dei, Prałatura Personalna Kościoła Katolickiego.ZAJĘCIA

W roku szkolnym 2013/2014 zajęcia dla klubowiczek z IV-VI klasy szkoły podstawowej będą odbywały się w soboty w godz. 10:00 - 12:30. W soboty, w które zajęcia są przewidziane tylko dla młodszej grupy (III-IV klasa), starsze klubowiczki mogą uczestniczyć dodatkowo.

SPOTKANIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM dla III-IV klasy
Marzec
01.03.2014
15.03.2014
29.03.2014
Kwiecień
12.04.2014
26.04.2014
Maj
10.05.2014
24.05.2014
Czerwiec
07.06.2014
14.06.2014SPOTKANIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM dla V-VI klasy
Marzec
15.03.2014
29.03.2014

Kwiecień
12.04.2014
26.04.2014

Maj
10.05.2014
24.05.2014
Czerwiec
07.06.2014
14.06.2014

W planie:
  • Zajęcia tematyczne 
  • pogadanka
  • drugie śniadanie
W ramach sobotnich zajęć przewiduje się wycieczki lub zajęcia poza ośrodkiem, a starszym klubowiczkom proponuje się też wolontariat (pomoc osobom starszym, schorowanym itp.).

Koszt semestru zimowego wynosi: 90 zł za semestr przy płatności jednorazowej (20 zł za każdy dzień zajęć) oraz koszt wycieczek i wyjazdów (oddzielnie kalkulowany).

Uczestnictwo Dziewcząt w zajęciach Klubu wymaga zapisania ich przez Rodziców.

Ponadto, na czas wakacji proponowany jest WYJAZD LETNI oddzielnie:
dla dziewcząt, które będą w IV-VI klasie (zazwyczaj w pierwszym tygodniu wakacji)
i dla przyszłorocznych gimnazjalistek (z reguły w sierpniu).


Kontakt: klub.kropla@gmail.com


MINI-GALERIA

WYJAZDY WAKACYJNEOpiekę duchową nad Ośrodkiem Kulturalnym Antrejka sprawuje Opus Dei, prałatura personalna Kościoła Katolickiego