Klub Gimnazjalistek


 Klub Gimnazjalistek

Kluby są projektami edukacyjnymi ukierunkowanymi na integralne wychowanie i prowadzącymi do spójności życia. Ich działanie polega na organizacji zajęć pozaszkolnych, które uzupełniają formację otrzymywaną w rodzinie i w szkole. Kluby współpracując z rodzicami wspierają rodzinę w zadaniu wychowawczym.

Kluby poświęcają szczególną uwagę formacji dziewcząt zarówno pod względem ludzkim, jak i duchowym. Rozwijają w nich cechy przyczyniające się do harmonijnego rozwoju osobowości. Przekazują wartości takie jak przyjaźń, szacunek, duch sportowy, hojność, umiłowanie porządku, itp. Starają się uczyć je stałości, dostrzegania potrzeb innych, odpowiedzialności, szacunku dla wartości oraz odważnego pokonywania przeszkód i trudności życiowych.

Klub adresowany jest dla nastolatek, które:

• lubią sprawiać innym przyjemność
• są pomysłowe i odpowiedzialne
• cenią wartości chrześcijańskie
• umieją pracować w grupie

lub chcą się tego wszystkiego nauczyć:)!


Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach od 17:00-19:00


Tematyka zajęć:
- muzyczno-filmowe,
- kulinarne,
-artystyczne i manualne,
- teatralne,
- wolontariat.


Prócz tego proponowane są wycieczki i warsztaty dodatkowe, a w czasie wakacji organizowany jest wyjazd dla gimnazjalistek (z reguły w sierpniu).

Kontakt: klub.kropla@gmail.com

ZDJĘCIA

 
Opiekę duchową nad Ośrodkiem Kulturalnym Antrejka sprawuje Opus Dei, prałatura personalna Kościoła Katolickiego