SPOTKANIA KULTURALNE Z CIEKAWYMI OSOBAMI

Zapraszamy 15 stycznia na wykład „Tolerancja i wolność”.
Poprowadzi go Tadeusz Żukowski.
Poeta, scenarzysta, eseista, reżyser filmów dokumentalnych, członek Pen Clubu.
Urodzony w Gwardiejsku (dziś Rosja), syn polskiego zesłańca na Syberię, na stałe mieszka w Poznaniu. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował m.in. w wydawnictwie "W drodze", był zastępcą redaktora naczelnego "Czasu Kultury". W latach 90. zajął się realizacją dokumentów dla telewizji, autor m.in. filmów o Czesławie Miłoszu, Kazimierze Iłłakowiczównie, Rafale Wojaczku, Henryku Tomaszewskim. Jako reżyser, zrealizował do końca 2002 roku 36 programów i filmów dokumentalno - artystycznych. Od 2002 roku pełni obowiązki asystenta Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Twórczość literacka poety to kilkanaście tomików wierszy, tom prozy i książki dla dzieci.

Natomiast 16 stycznia (sobota) zapraszamy na warsztat - dyskusję na temat rozumienia wolności obecnie.
Opiekę duchową nad Ośrodkiem Kulturalnym Antrejka sprawuje Opus Dei, prałatura personalna Kościoła Katolickiego